Çalışma Saatlerimiz:  Pazartesi- Cumartesi  09:00‑19:00   Pazar: Kapalı
Telefon:0 (850) 888 8984

Penetrasyon Veri İhlali Sızma Testleri TSE Onaylı

Penetrasyon Veri ihlali sızma testleri, siber güvenliği değerlendirmek ve bir organizasyonun hassas verilerine yönelik riskleri belirlemek amacıyla yapılan yetkilendirilmiş ve kontrol edilmiş bir siber saldırı simülasyonudur. Bu tür bir testin temel amacı, organizasyonun güvenlik durumunu değerlendirmek ve gerçek dünya tehditlerine karşı savunma yeteneğini test etmektir. İşte veri ihlali sızma testleri yapılırken göz önünde bulundurmanız gereken bazı temel noktalar:

 1. Yetkilendirme: Veri ihlali sızma testi yapmak için organizasyon yönetiminden veya ilgili paydaşlardan açıkça izin aldığınızdan emin olun. Yetkisiz testler yasal sonuçlara yol açabilir.

 2. Kapsam: Testin kapsamını belirleyin; hangi sistemlerin, ağların veya uygulamaların testin sınırları içinde olduğunu tanımlayın. Testin hedeflerini ve amaçlarını belirleyin, örneğin belirli zayıflıkları tespit etmek veya genel güvenlik durumunu değerlendirmek gibi.

 3. Eylem Kuralları: Sızma testi için açık ve net eylem kuralları oluşturun. Test sırasında izin verilen veya yasaklanan teknikleri, araçları ve yöntemleri tanımlayın. Bu, hizmet reddi saldırıları veya belirli açık kullanımı teknikleri gibi konuları içerebilir.

 4. Test Uzmanlarının Yetenekleri: Sızma testi uzmanlarının testi etkili ve güvenli bir şekilde yapabilmeleri için gerekli becerilere ve uzmanlığa sahip olduklarından emin olun. Deneyimli test uzmanları daha fazla zayıflığı bulma ve sorunlara neden olmadan çalışma yeteneğine sahiptir.

 5. Keşif: Hedef çevre hakkında bilgi toplamak için keşif işlemiyle başlayın. Bu aşama, organizasyon, sistemler ve potansiyel saldırı vektörleri hakkında kamuya açık bilgileri toplamayı içerir.

 6. Zayıflık Taraması: Hedef sistemlerde, ağlarda ve uygulamalarda bilinen zayıflıkları tespit etmek için otomasyon araçları kullanın. Bu, saldırganların sömürebileceği düşük riskli açıkları tespit etmenize yardımcı olur.

 7. Sömürü: Tarama aşamasında tespit edilen zayıflıkları sömürmeye çalışın. Sızma test uzmanları, yetkisiz erişim kazanmanın veya verilere zarar vermenin gerçek bir saldırganın nasıl yapabileceğini göstermek için çeşitli teknikleri kullanırlar.

 8. Saldırı Sonrası: Başarılı ise, sızma test uzmanları, bir kez içeride olan bir saldırganın ne yapabileceğini simüle etmek için haklarını yükseltebilir veya ağ içinde hareket edebilir.

 9. Raporlama: Tüm bulguları belgeleyin; bulunan zayıflıklar, kullanılan saldırı teknikleri ve potansiyel riskleri içeren bir rapor sunun. İyileştirme ve güvenliği artırmak için önerilerde bulunun.

 10. İyileştirme: Tanımlanan zayıflıkları ele almak ve riskleri azaltmak için organizasyonun BT ve güvenlik ekipleri ile birlikte çalışın. Bu, sistemleri yamalamak, yapılandırmaları güncellemek veya ek güvenlik önlemleri uygulamayı içerebilir.

 11. Yeniden Test Etme: İyileştirmelerden sonra, tanımlanan zayıflıkların yeterince ele alındığını ve genel güvenlik durumunun arttığını doğrulamak için bir takip sızma testi yapın.

 12. Hukuki ve Uyum Düşünceleri: Sızma testinin ilgili yasalara, düzenlemelere ve endüstri standartlarına uygun olduğundan emin olun. Tüm süreç boyunca hukuk danışmanları ile net ve açık bir iletişim sürdürün.

Veri ihlali sızma testleri, bir organizasyonun genel siber güvenlik stratejisinin önemli bir parçasıdır. Bu testler, kötü niyetli aktörlerin saldırmadan önce zayıflıkları keşfetmelerine yardımcı olur ve sonuç olarak hassas verileri koruma yeteneğini artırır ve müşteri güvenini sürdürmeye yardımcı olur.

ENVANTER
-kanunen zorunlu olan kişisel veri envanterinin hazırlanması

DÖKÜMANTASYON
-Aydınlatma metni hazırlanması
-Açık rıza metni hazırlanması
-İş sözleşmelerinin uyumlu hale getirilmesi
-Taahhütname ve sözleşme örnekleri hazırlanması
-Sistemsel ve fiziksel güvenlik talimatları hazırlanması
-Saklama ve imha politikalarının hazırlanması

EĞİTİM
-Kişisel veri işleyen her bir departman için eğitim ve çalışma takvimi oluşturulması
-Personellere farkındalık eğitimi verilmesi
-Güvenlik  açısından kontrol edilmesi

DENETİM
KVKK kapsamında yürütülen tüm çalışmaların;
-Uygulanabilirlik
-Sürdürülebilirlik
-Güvenlik  açısından kontrol edilmesi

SIZMA TESTLERİNİN YAPILMASI (YAPILMASI ZORUNLU):
- Web Uygulama Sızma Testi
- Network Sızma Testi
- Mobil Sızma Testi
- DOS/DDoS Sızma Testi
- Wireless Sızma Testi
- Sosyal Mühendislik Sızma Testi


Penetrasyon Veri İhlali Sızma Testleri TSE Onaylı hakkında detaylı bilgi için lütfen iletişime geçin.

6

Diğer Servisler

Öne Çıkan Ürünler